בריאמיל

בריאמיל ללעיסה

60 טבליות ללעיסה 
פחות מ- 10 קק"ל לטבליה
טבליה אחת ביום עם ארוחה או על פי הנחיית רופא
מטופלי בריאטריה – יש להתייעץ עם רופא או דיאטנית

בריאמיל לבליעה

60 טבליות 
פחות מ- 1 קק"ל לטבליה
טבליה אחת ביום עם ארוחה או על פי הנחיית רופא
מטופלי בריאטריה – יש להתייעץ עם רופא או דיאטנית