בריאמיל ללעיסה

בריאמיל ללעיסה

154

60 טבליות ללעיסה
פחות מ- 10 קק"ל לטבליה

טבליה אחת ביום עם ארוחה או על פי הנחיית רופא
מטופלי בריאטריה – יש להתייעץ עם רופא או דיאטנית

רכיבים